Минимальные баллы для аттестата и поступления в ВУЗ

Определены минимальные баллы для аттестата и поступления в ВУЗ
http://4ege.ru/materials_podgotovka/6130-minimalnye-bally-dlya-attestata-i-postupleniya-v-vuz.html